Impressum

Verantwoordelijke uitgever

Sport- und Ferienpark Worriken
Worriken 9
4750 Bütgenbach
Tel.: +32(0)80 44 69 61

Technische uitvoering, Hosting

Pixelbar GmbH
Klebankgasse 16
B-4700 Eupen
www.pixelbar.be

Disclaimer

Ondanks de grootste zorgvuldigheid bij de creatie van de website kan Sport- und Ferienpark Worriken niet instaan voor de volledige juistheid van alle inhouden en documenten. Sport- und Ferienpark Worriken wijst daarom elke aansprakelijkheid met betrekking tot de website en de inhoud ervan af.

De gegevens op de website zijn alleen opgenomen voor de eerste informatie van de gebruikers. Sport- und Ferienpark Worriken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontbrekende informatie, onnauwkeurigheden of fouten. Sport- und Ferienpark Worriken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van de website (winstderving, verlies van cliënteel, enz.).
Ondanks zorgvuldige controle aanvaardt Sport- und Ferienpark Worriken geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte sites zijn uitsluitend de beheerders ervan verantwoordelijk. De externe inhoud werd gecontroleerd toen de link werd ingesteld. Het kan niet worden uitgesloten dat de inhoud naderhand door de respectieve aanbieders wordt gewijzigd.

Verder aanvaardt Pixelbar geen aansprakelijkheid voor artikelen, teksten en documenten die door klanten zijn ingevoerd. De klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de website.

Fotos

Shutterstock, Worriken

Auteursrecht

De lay-out en het ontwerp van het aanbod en de afzonderlijke elementen zoals logo’s, foto’s, enz. zijn auteursrechtelijk beschermd. Hetzelfde geldt voor de redactionele bijdragen in detail en voor de selectie en samenstelling ervan; er mogen geen wijzigingen in worden aangebracht. Openbaar gebruik van de website is alleen toegestaan met toestemming van de verantwoordelijke site-auteurs.

Toepasbaar recht en toewijzing van rechtspraak

Ieder geschil in verband met het gebruik van de site www.worriken.be/4.0/ valt onder Belgisch recht.